:
      _      _        : Katedra Lingwistyki Komputerowej
      | |__ _  _| | __      : Uniwersytetu Jagiellonskiego
      | '_ \| | | | |/ /      :
      | |_) | |_| |  <      : administrator: admin@epi.uj.edu.pl
      |_.__/ \__,_|_|\_\      :        pok. 3.210
                    :