Bibliografia


Dzik Janina, "Historyczny wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Żabnie", Ochrona Zabytków, Tom 65, Numer 3-4 (258-259), 2012 r.

Dziurawiec Paweł, Dokumentacja konserwatorska chrzcielnicy barokowej, Tarnów 2009 r.

Dziurawiec Paweł, Dokumentacja konserwatorska rzeźb „Chrystus na krzyżu, Matka Boża Bolesna i św. Jan”, Tarnów 2009 r.

Dziurawiec Paweł, Program prac konserwatorskich portalu kamiennego z rzeźbą Matki Boskiej na smoku, portalu kamiennego z tablicą erekcyjną i herbem, dwóch kamiennych nagrobnych epitafiów dziecięcych, Tarnów 2009 r.

Ks. Kazimierz Talarek, "Parafia Żabno na przestrzeni wieków", Tuchów 2006 r.

Sułkowska Katarzyna, Program prac konserwatorskich czterech figur na elewacji frontowej kościoła, Żabno 2011 r.