Wnętrze kościoła


Polichromia wnętrza kościoła

Polichromia figuralna wykonana przez Łukasza Karwowskiego w latach 1971-1972. Sceny przedstawiają kolejno od lewej strony północnej ściany głównej nawy kościoła:

 • przy chórze król Dawid grający na harfie,
 • księżna Dąbrówka, ze swym herbem, stojąca na przewróconej kolumnie z wyrzeźbioną twarzą,
 • św. Kinga trzymająca w prawej dłoni świątynię, a w lewej bryłkę soli,
 • św. biskup Stanisław z uniesioną prawą ręką w geście błogosławienia, trzymający w lewej ręce laskę biskupią,

król Dawid, Łukasz Karwowski, 1971-1972

księżna Dąbrówka, Łukasz Karwowski, 1971-1972

św. Kinga i św. Stanisław, Łukasz Karwowski, 1971-1972

 • bł. Karolina Kózka z obiema dłońmi uniesionymi ku górze w geście oddania Bogu oraz liściem palmowym, symbolizującym jej męczeńską śmierć z rąk żołnierza rosyjskiego,
 • św. Maksymilian Maria Kolbe w stroju franciszkańskim, po jego bokach dwie korony: biała symbolizująca czystość oraz czerwona oznaczająca męczeństwo.

Na południowej ścianie głównej nawy ukazani są kolejno od prawej strony:

 • obok chóru św. Cecylia grająca na portatywie (małe przenośne organy piszczałkowe),
 • św. Królowa Jadwiga w koronie, która w prawej dłoni trzyma jabłko a w lewej berło,

bł. Karolina Kózka i św. Maksymilian Maria Kolbe, Łukasz Karwowski, 1971-1972

św. Cecylia, Łukasz Karwowski, 1971-1972

św. królowa Jadwiga, Łukasz Karwowski, 1971-1972

 • bł. Stanisław Papczyński z lewą ręką uniesioną i wskazującą do góry,
 • św. Szymon z Lipnicy,
 • św. Benedykt trzymający w prawej dłoni krucyfiks,
 • św. Świerad ze świątynią na lewej dłoni.

bł. Stanisław Papczyński i św. Szymon z Lipnicy, Łukasz Karwowski, 1971-1972

św. Benedykt i św. Świerad, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Na ścianie tęczowej kościoła po lewej stronie przedstawiony jest Chrystus pasący owieczki, a po prawej Jezus nauczający.

Jezus pasący owieczki, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Jezus nauczający, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Na sklepieniu nawy głównej przedstawione są sceny Zwiastowania (od strony prezbiterium), Zesłania Ducha Świętego (w centralnej części) oraz Chrztu Chrystusa (od zachodniej części kościoła).

Zwiastowanie oraz Zesłanie Ducha świętego, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Chrzest Chrystusa, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Malowidła na ścianach prezbiterium przedstawiają: na ścianie północnej Zmartwychwstanie Jezusa, gdzie przedstawione są oprócz Chrystusa kobiety idące do Jego grobu: Maria Magdalena, Maria Matka Jakuba i Salome oraz zwiastujący im Anioł. Na południowej ścianie prezbiterium ukazane jest Wniebowstąpienie Jezusa. Malowidło przedstawia także św. Piotra z kluczami do Raju oraz jednego z ewangelistów. Na łączeniu sklepienia ze ścianami, pomiędzy lunetami przedstawione są symbole ewangelistów: św. Mateusza, św. Jana, św. Marka oraz św. Łukasza. Na szczycie sklepienia aniołowie trzymający kielich i hostię.

Zmartwychwstanie Jezusa, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Wniebowstąpienie Chrystusa, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Anioły na sklepieniu prezbiterium, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Na sklepieniu kaplicy św. Anny namalowani są czterej aniołowie trzymający harfy, a nad chórem czterej aniołowie grający na trąbach.

Aniołowie w kaplicy św. Anny, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Aniołowie grający na trąbach, Łukasz Karwowski, 1971-1972

Mozaika ołtarza głównego, Łukasz Karwowski, 1964Mozaika ołtarza głównego

Mozaika wykonana w 1964 roku przez Łukasza Karwowskiego. Zastąpiła drewniany ołtarz. Znajduje się na centralnej ścianie prezbiterium nad tabernakulum. Mozaika w kształcie elipsy, na niej krzyż.

W centralnej części krzyża polichromowana postać Chrystusa ukrzyżowanego z nimbem oraz perizonium wyłożonymi z mozaiki. Po Jego bokach polichromowane postaci św. Piotra ukazanego z odwróconym krzyżem oraz św. Pawła z mieczem w lewej dłoni. Po obu stronach belki poprzecznej krzyża znajdują się polichromie modlących się biskupów, po trzech z każdej strony. W dolnej części pionowej belki krzyża znajduje się postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na rękach, a przy jej stopach ukazany jest kościół. Nad krzyżem ułożona mozaiką podobizna gołębicy, symbolu obecności Ducha Świętego.

Portal kamienny z Matką Boską na smoku, XVII w.


Portal z Matką Boską na smoku

Z końca XVIIw., autor nieznany. Znajduje się na ścianie północnej, południowej nawy kościoła. Po rozbudowie kościoła w 1955-57 portal znalazł się we wnętrzu kościoła, ze względu na dobudowane nawy boczne.

Jest to barokowy portal kamienny, z uszakami przy węgarach. Zwieńczony gzymsem. Nad nim znajduje się przerwany przyczółek, pośrodku którego, w niszy, umieszczona jest rzeźba Matki Boskiej na smoku. Za figurą Matki Boskiej wyrzeźbiona jest koncha muszli. Po obu stronach niszy znajdują się gładkie kolumienki, które podpierają profilowany gzyms, a na nim wyrzeźbiony owoc karczocha. Po bokach niszy wystają prostokątne cokoły, a na nich półkule na nóżkach.

Matka Boska stoi na księżycu i czworonożnym smoku. Ubrana jest w długą suknię, a na ramiona ma zarzucony płaszcz, którego poła zawinięta jest na lewej ręce. Maria ma ręce złożone jak do modlitwy, cała zwrócona jest w lewą stronę, stoi w kontrapoście.

Portal kamienny z Matką Boską na smoku, XVII w.Epitafia

Epitafia dziecięce

Dwa kamienne epitafia nagrobne dziecięce z herbami: Poraj, Jastrzębiec, Dębno lub Tarnawa, Nowina – koniec XVII w.
Autor nieznany. Znajdują się na ścianach północnej i południowej nawy, pod chórem.

Epitafia wykonane z wapienia, mają kształt ściętego obelisku. Na jego szczycie znajduje się półkula na nóżce. Krawędzie epitafiów wykończone są listwami, które zawijają się u góry w formie woluty. Na każdym z epitafiów wyrzeźbiona jest postać dziecka. Widoczna jest głowa i górna część torsu, bez rąk, oraz same stopy. Pozostała część postaci zakryta jest wypukłą tarczą herbową w ozdobnym kartuszu z ornamentami zawijanymi. Tarcza herbowa podzielona jest na cztery części, a w każdej z nich wyrzeźbione herby: Poraj, Jastrzębiec, Dębno lub Tarnawa (przedstawia sam krzyż lub miecz bez dodatkowych oznaczeń) oraz Nowina. Pod stopami dziecka znajduje się czaszka i dwa skrzyżowane piszczele.

Epitafium dziecięce na ścianie północnej, XVII w.

Epitafium dziecięce na ścianie południowej, XVII w.

Epitafium ks. Kazimierza Jarosza, 1985

Epitafium ks. kan. Kazimierza Jarosza

Ufundowane przez parafian w 1985 roku z okazji 300lecia poświęcenia kościoła. Żelazna tablica z wizerunkiem ks. Kazimierza Jarosza w podzięce za długoletnią posługę kapłańską oraz trud wniesiony w odbudowę kościoła parafialnego. Znajduje się na zachodniej stronie kolumny pomiędzy nawą główną a boczną nawą północną.

Witraże

Witraże z 2006 roku autorstwa artysty malarza Marka Niedojadło z Tarnowa. Umieszczone w oknach naw bocznych. Witraże w południowej nawie bocznej wiążą się z tematyką żywego w parafii kultu św. Anny i przedstawiają sceny z dzieciństwa jej Córki, Najświętszej Marii Panny, według Protoewangelii Jakuba. Przedstawiają kolejno sceny:

 • Zwiastowanie Joachimowi na pustyni Judzkiej,
 • Spotkanie Joachima i Anny przy Złotej Bramie w Jerozolimie,
 • Narodzenie Najświętszej Marii Panny,
 • Ofiarowanie trzyletniej Marii w świątyni jerozolimskiej,
 • Zaślubiny Marii Panny z Józefem.

Witraże w północnej nawie bocznej przedstawiają sceny z Ewangelii związane ze św. Józefem:

 • Boże Narodzenie (Maria i św. Józef klęczący po bokach Dzieciątka leżącego w żłobku),
 • Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni,
 • Ucieczka do Egiptu,
 • Znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni.

Zwiastowanie Joachimowi na pustyni Judzkiej, Marek Niedojadło, 2006

Spotkanie Joachima i Anny przy Złotej Bramie w Jerozolimie, Marek Niedojadło, 2006

Narodzenie Najświętszej Marii Panny,, Marek Niedojadło, 2006

Boże Narodzenie , Marek Niedojadło, 2006

Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni, Marek Niedojadło, 2006

Ucieczka do Egiptu, Marek Niedojadło, 2006

Znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni, Marek Niedojadło, 2006